Läsvärda artiklar med minst 600 ord

Månad: november 2012 (Sida 2 av 2)

Lee barnkläder online

Ett av världens mest kända jeans- och denim märken är utan tvekan Lee. Detta klädmärke har en mycket lång trdation då det startadesredan 1889. Platsen där företaget startades är Kansas i USA. Allt sedan starten så har alltså klädmärket utvecklats till ett av de ledande inom just jeans och denim.

Efterhand som Lee ökat i popularitet så har man även bestämt sig för att slå sig in på barnklädesmarknaden. 1917 så lanserade man således det första barnklädesplagget i form av en hängselbyxa. Resten är historia och idag så är det ett av de absolut mest genuina klädmärkena som erbjuder jeans och denim för barn. Lee barnkläder står för genuin denim-stil och kvalitet.

Lee barnkläder online och på internet

Precis som för alla andra företag som hänger med i utvecklingen så har Lee förstått att de måste erbjuda sina barnkläder på nätet som ett komplement till den traditionella distributionen via konceptbutiker och återförsäljare.
Fördelarna med internet är ju många för konsumenter. Exempelvis att det är enkelt att jämföra utbud och pris mellan olika webbutiker. Närmaste webbutik är ju faktiskt bara ett klick ifrån den man befinner sig i för tillfället. När det gäller konventionella butiker så tar det ju betydligt mer tid och energi i anspråk att besöka en ytterligare butik för att jämföra just pris och utbud. Dessutom så har man ju genom internets tillgänglighet access till hela världens återförsäljare av Lee barnkläder. Detta innebär ju exempelvis att man kan kolla upp en produkt från Lee i en svensk webbutik och sedan söka på denna produkt via Google i USA och jämföra med vad produkten skulel kosta där. Många kläder, och särskilt amerikanska varumärken, är billigare i USA än i exempelvis Sverige. Dessutom så kan det vara förmånligt om dollarn är billig att importera plaggen direkt från USA. Det kan dock tillkomma faktkostnader varför man isåfall kan gå ihop ett gäng och köpa Lee barnkläder från USA och sedan dela på fraktkostnaden.

En annan fördel med att handla Lee och andra barnkläder på nätet är att det oftast finns tillfälliga kampanjerbjudanden att ta del av eftersom det är hård konkurrens om kunderna. Kampanjerbjudandena handlar om att man får sig tilldelat kampanjkoder som oftast är begränsade till att gälla en viss period eller ett visst antal gånger och ger rabatt på plaggen man köper. Kan man få tag på rabattkoder som gäller i amerikanska webbutiker som säljer Lee barnkläder så blir det grymt billigt då effekten av både ett lågt ordinarie pris  och en extra rabatt blir så att säga dubbel.

Hittills har tipsen om hur man på bästa sätt handlar Lee barnkläder på nätet handlat om hur man gör bästa tänkbara klipp på själva varupriset. Något som dock många glömmer är att det faktiskt tillkommer en fraktkostnad när man handlar på nätet. Detta gäller naturligtvis oavsett om man handlar barnkläder från Lee eller andra produkter via internet. Därför så kan det löna sig att även titta på och jämföra vilka fraktkostnader de olika butikerna har. Fraktkostnaden skall ju naturligtvis vägas in i totalpriset för varan.

Vidare så är även ett generellt tips när det gäller barnkläder att kolla innehållsförteckningen så att inte plagget innehåller något som barnet är allergisk mot. Denim brukar i regel de flesta tåla men det är ändå viktigt att dubbelkolla detta. Det är också viktigt att tänka på storleken när man handlar jeans- och denim produkter. Det är ju allmännt känt att jeans går upp 1-2 storlekar när man börjat använda dem, och det kan därför vara smart att köpa något tajjta jeans om man vill att de skall sitta perfekt även när man använt plagget ett par gånger. Vissa gillar ju dock ”baggy” jeans och då är ju inte detta ett problem. När vi beskriver detta så framkommer faktisk en nackdel med att ghandla Lee barnkläder på nätet, nämligen att an inte kan prosva plagget. Man får helt enkelt lita på de produktbeskrivningar som finns i webbshoppen.

Föräldrapenningens tak

Det är definitvt mycket att tänka på som nybliven förälder. Föräldrapenning är en av dessa saker och genom denna artikel så bidrar vi därför med lite information om hur denna sociala förmån fungerar och är uppbyggd. Vi hoppas att du lär dig mer om just föräldrapenning genom denna artikel och att du har nytta av den!
Om du inte hittar vad du söker genom denna artikel så kan vi rekommendera sajten http://xn--frldrapenning-cfb2y.info/ som tar upp det mesta beträffande just föräldrapenning.

Vad är föräldrapenning för något?

Svaret är att föräldrapenning är en av de förmåner som man kan åtnjuta som förälder i Sverige. Denna förmån ingår som en del i den svenska föräldraförsäkringen och just föräldrapenningen syftar till att ge ekonomisk komplensation till föräldrar som är hemma från arbetet med sina barn.

Föräldrapenningens omfattning

Det totala antalet dagar för vilak man kan få ut ersättning i form av föräldrapenning är 480. Man kan som förälder eller annan vårdnadshavare plocka ut föräldrapenning fram tills dess att barnet gått ur grund-skolan första år. Självfallet så kan även adoptivföräldrar få ut föräldrapenning.

Vidare så kan man säga att det finns olika nivåer i denna penning. Dessa nivåer kallas sjukpennings-nivå eller grund-nivå. Av de 480 ersättningsdagarna så utgör 390 av sjukpenningsnivå och de resterande av grundnivån. För att räkna ut ersättningen i form av sjukpenningsnivå så kan man ta sin årliga sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) och multiplicera med 0,97. Summan av detta multipliceras sedan med o,8 och därefter så dividerar man denna sumam med 365. Då får man ut sin ersättning per dag, innan skatt. Skatt skall alltså dras från denna ersättning för att få ut nettoersättningen.

Något som är bra att känan till är att det finns ett tak i föräldrapenngingen på så vis att beräkningen enligt ovan som mest kan baseras på en SGI, alltså årsinkomst, på 440 000 kr. Tjänar man över detta belopp på årsbasis så får man ändå inte ut mer i er föräldrapenning.

Som vi nämnde ovan så gller den sjukpenningsgrundade ersättningen endast de 380 första dagarna. Resterande dagar så får man grundersättning och detta är ett fast belopp som innbeär att man får 180 kr/per dag.

Som föräldrar så kan man även välja att dela upp föräldrapenningen mellan sig och sin patner och man behöver inte ta ut ersättning för ”hela dagar” så att säga. Man kan dela upp ersättningen på en åttondels dagsersättning, en halv dagsersättning eller en fjärdedels ersättning.

Vidare så har båda föräldrarna rätt till hälften vara av de 480 dagarna. Således så kan varje förälder plocka ut 240 dagar var. 60 dagar är reserverade för var och en av föräldrarna i övrigt så kan man dela upp dagarna mellan sig som man vill.

Hur gör man för att få ut föräldrapenning?

Det är den statliga organisationen Försäkringskassan som administerar föräldrapenningen. Det är alltså till dem man skall vända sig om om man har frågor om föräldrapenningen, eller skall skicka in blanketter och liknande. Lite förenklat kan man säga att processen med att få ut föräldrapenning startar redan när mamman är gravid och i samband med detta får hon ett moderskapsintyg från den mödravårdscentral som hon går hos. Detta moderskapsintyg kan hon skicka in till Försäkringskassan och detta fungerar då automatiskt som en anmälan för föräslrapenning. När detta väl är gjort så är det bara att invänta vidare information från Försäkringskassan om hur den vidare anmälan går till. Utvecklingen för detta går framåt och numer så kan man anmäla sig till föräldrapenning via Försäkringskassans hemsida.

Tillfällig föräldrapenning

Att barn blir sjuka är mer en regel än ett undantag. När detta inträffar så kan man som förälder bli tvungen att vara hemm för vård av barn. Detta brukar kallas ”att vabba”. Tillfällig föräldrapenning innebär att man får ekonomisk kompensation från Försäkringskassan för den uteblivna lönen på grund av att man är hemma och vårdar barn

Barnbidraget i Sverige

Om du nyligen tagit steget till att bli förälder eller går och väntar på att det skall ske så är det en sak som du definitivt bör känna till och detta är barnbidrag. Barnbidraget i Sverige är en kompoment i Sveriges föräldraförsäkring och bidraget innebär att man som förälder kan få en ekonomisk ersättning från staten i form av bidrag som utbetalas varje månad för de barn som man har. För övrigt så är barnbidraget den absolut största ekonomiska förmånen som staten delger den svenska befolkningen. Tänkte därför genom denan artikel delge lite information om just barnbidraget och hur det fungerar, förhoppningsvis så blir informationen värdefull för dig.

Vem kan få barnbidraget?

Barnbidraget är till för att stötta föräldrar eller vårdnadshavare ekonomiskt eftersom det innebär en extra kostand att ha barn. Således så utbetalas barnbidraget till en av föräldrarna eller en av vårdnashavarna, varje månad. Föräldrarna/vårdnadshavarna kan göra upp vem som skall få bidraget, men om ingen anmälan om vem som skall få pengarna inkomsmit till Försäkringskassan så går pengarna per automatik till mamman. Skilsmässor har blivit relativt vanligt i det samhälel som vi lever i och om man skilt sig så kan man göra upp om ”delat barnbidrag” med den andra partnern, om man har ett gemensamt barn. För att detta skall kunna genomföras så krävs dock att de skilda föräldrarna är överens. Om så inte är fallet så kan det leda till en tvist.

Hur stort är barnbidraget?

Vid tillfället för författandet av denna artikel (som är 2012) så är barnbidraget 1050 kr per månad och barn. Ansvarig för utbetalning av denna ersättnign är Försäkringskassan, som ären statlig myndighet. Om man har fler än ett barn så är man även berättigad det så kallade Flerbarnstillägget. Flerbarnstillägget är precis som det låter ett extra bidrag för dem som har två eler fler barn. Har man exemplevis två barn så får man 150 kr extra per månad utöver barnbidraget för respektive barn. Vidare så kan barnbidraget betalas ut tills det kvartal då barnet fyller 16 år och när man kommer upp i denna ålder så brukar studiebidraget ta över. Studibidraget betalas inte ut av Försäkringskassan utan av Centrala Studiestödsnämnden. Förutsättnignen för detta är ju att barnet då studerar på gymnasieskola. I annat fall så kan barnbidraget förlängas.

Lite historia om barnbidraget

1937 sp lanserades den första versionen av barnbidrag i Sverige. Till skillnad från nu så var detta bidrag beroende på vilken inkomst som föräldern hade. Ju lägre inkomst desto högre bidrag. Initiativet till detta bidrag kom från Socialdemokraterna. Huvudsyftet med bidraget vid detta lag var att stötta bätter behövande mammor, exempelvis änkor och handikappade.  Bidraget bidrog mer eller mindre till att utjämna de ekonomiska klyftor som fanns i Sverige vid det här laget. Paralellt med barnbidraget så fann vid denna tid ett så kalla ”barnavdrag” som innebar att man man fick en form av skattelättnad om man hade barn.

När vi kommer fram till 1948 så lanserade man det så kalalde ”allmänna barnbidraget”. Skillnaden med detta barnbidrag var att det var lika stort oavsett vilken inkomst föräldern hade. Detta abrnbidrag ersatte även helt och hållet det tidigare ”barnavdraget”. Detta barnbdirag betalades enbart ut till mamman och precis som tidigare så var syftet att utjämna inkomstklyftor i samhället, fast man valde att angripa problemet med samhällsklyftor på ett annat sätt jämfört med när man lanserade det inkomstberoende barnbidraget. Detta abrnbidrag var på 65 kr per barn och betalades ut kvartalsvis, till skillnad mot nu, då utbetalnignen sker månadsvis. Även om 65 kr kanske inte låter så mycket så var det vid detta laget en viktigt extra intäktskälla och barnbidraget ökade faktiskt genomsnittsinkomsten i Sverige med 6 %. I samband med att detta abrnbdirag lanserades så tillkom även en lag som hette Lag om almänna barnbidrag. Det nuvarande barnbidraget regleras dock inte av denna lag utan av Socialförsäkringsbalken.

Fackförbund för tjänstemän

Om man jobbar inom metallindustrin, byggsektorn eller som tjänsteman så kan man gå med i ett fackförbund. Anledningen till att man väljer att gå med i ett fackförbund kan nog vara många, men den främsta är förmodligen att man känenr behov av en stöttande funktion utifall arbetsgivaren skulle utnyttja en med avseende på arbetsvillkor, löner och liknande. Som tjänsteman så finns det ett antal olika fackförbund som man kan välja mellan beroende vilken bransch man jobabr inom och vilken utbildningsman har. I denna artikel tänkte vi redogöra för de största av dessa förbund.

TCO

TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) är en paraplyorganisation för de fackförbund som riktar sig till tjänstemän. Iallafall om man bortser från de tjänstemannaförbund som ingår i SACO. TCOs roll är att samla medlemsförbunden så att de blir en ännu större kraft än varje förbund för sig i förhandlingarna gentemot arbetsgivarna. Om man sammanräknar alla TCOs medlemsförbunds medlemmar så blir det ungefär 1,2 miljoner.

Unionen

Unionen är det största förbundet för tjänstemän inom privat sektor och detta förbund har ungefär 30 000 förtoendevalda och 500 000 medlemmar. I Unionen kan både egenföretagare och anställda gå med och det finns även en a-kassa som heter Unionens a-kassa.

ST

ST ären förkortning för statstjänstemännaförbundet och detta är fackförbundet för dem som jobbar som tjänstemän inom statlig sektor. Typiskt sett så finenr man meldemmar i ST hos myndigheter, stiftelser, högskolor, statliga bolag och även universitet. Detta fackförbund har i runda slängar 90 000 medlemmar. I medlemskapet så ingår bland annat inkomstförsäkring som kan ge ersättning i 150 dagar.

Farmaciförbundet

Detta förbund riktar sig till dem som  jobbar inom farmacibranschen och det är ett relativt litet förbund då det har ungefär 7500 medlemmar.

Finansförbundet

Detta förbund riktar sig till dem som jobbar inom bank och finans.  Vidare så spelar det ingen roll om man jobbar på ett stort eller litet finansbolag, oavsett så kan man gå med i förbundet. Detta förbund är större än exempelvis FTF (som också verkar inom denna bransch) och förbundet har cirka 36 000 medlemmar.

Finans- och försäkringstjänstemannaförbundet

Detta är förbundet för dem som jobbar inom försäkringsbranschen. Man kan även jobba inom finansbranschen och gå med i detta fackförbund. Det är inte helelr några som helst krav på att man skall ha en akademisk utbildning för att gå med. Medlemsavgiften är relativt låg i detta förbund och den a-kassa, Finans- och Försäkringsbranschens a-kassa,  som många av detta fackförbunds medlemmar går med i, har den lägsa a-kasseavgiften.
Detat förbund har ungefär 13 000 medlemmar.

Försvarsförbundet

Ett annat förbund inom TCO är försvarsförbundet. I detta förbund så är medlemmarna tjänstemän inom försvarsmakten.  Typiskt sett så jobbar medlemmarna inom Försvarets materielverk, Rekryteringsmyndigheten och FRA. Medlemsantalet är ungefär 4500 vilket innebär att det är ett av de mindre förbunden.

Journalistförbundet

 

Som namnet antyder så är detta ett förbund som vänder sig till demo som jobbar som journalist. Som medlem i detta förbund så krävs att man är journalist, inga andra kan gå med i detta förbund. Förbundet har ungefär 17 300 medlemmar.

Lärarförbundet

Lärarförbundet är ett relativt stort fackförbund med sina 230 000 medlemmar. Till skilland från Lärarnas Riksförbund så krävs det inte att man har någon akademisk utbildning för att gå med i detta förbund. Enligt förbundet själva så jobbar man med att skapa goda förutsättningar för läraryrket på arbetsmarknaden.

Polisförbundet

Polisförbundet är helt enkelt fackförbundet för poliser. Detta förbund har ungefär  20 500 medlemmar. I detta medlemskap så ingår inte någon inkomstförsäkring.

Teaterförbundet

De som är yrkesverksamma inom teater kan gå med i Teaterförbundet. Detta förbund jobbar för att stärka sina medlemmars inflytande gentemot arbetsgivarna.

Vision

Detta förbund hetet tidigare SKTF och det är förbundet för dem som jobbar som tjänsteman inom både privat och även offentlig sektor. Detta förbund är relativt stort med sina 160 000 medlemmar.

Vårdförbundet

Vårdförbudnet vänder sig til ldem osm jobabr inom vården.

Tull-Kust

Detta förbund vänder sig til ldem osm jobabr inom Tullen.

Inkomstförsäkring – Helt rätt i dessa tider

För tillfället så kommer det löpande rapporter om företag som varslar delar av sin personal om uppsägning. Senaste storföretagen som gjorde detta var Ericsson och Huskvarna som meddelade att de tvingas säga upp tusentals av de egna anställda. Även inhyrda konsulter kan komma att drabbas av denna ”varselvåg”. Anledningen till detta är såklart vikande efterfrågan för företagen och anledningen till detta är nog i sin tur den ekonomiska krisen som härjar runt om i Europa.

Som tur är så går det dock att skydda sig mot detta genom att försäkra sig. Principen är egentligen densamma som att försäkra en mobiltelefon eller ett hus, bara det att man istället försäkrar sin lön. Detta görs genom en inkomstförsäkring. Behovet av denna försäkring är i högsta grad aktuell med tanke på det läge som råder på arbetsmarknaden med ökade uppsägningar. Det finns egentligen två varianter av inkomstförsäkring, dels den fackliga som fås via ett fackmedlemskap och dels den privata som fås genom ett privat försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare.

Den fackliga inkomstförsäkringen

Den fackliga inkomstförsäkringen erhåller man som sagt genom att vara medlem i ett fackförbund. Merparten av de svenska fackförbunden har inkomstförsäkring inbakat i medlemskapet, men exempelvis två stora förbund, IF Metall och Byggnads, har inte tecknat denna försäkring åt sina medlemmar. Jämför man de fackliga inkomstförsäkringarna med privata så har de egentligen både för- och nackdelar. En fördel är att man i vissa fall kan få ersättning från dem vid frivillig uppsägning, alltså inte bara vid ofrivillig uppsägning. En annan fördel är att i vissa fackliga inkomstförsäkringar så krävs inte att man är tillsvidareanställd, även andra anställningsformer kvalificerar medlemmen till ersättning. En nackdel däremot är att ersättningstiden ofta är väldigt kort (brukar vara mellan 1-6 månader) medan en privat inkomstförsäkring ofta har längre ersättningstid. En annan nackdel är att vissa fackliga inkomstförsäkringar (främst inom SACO) har en väldigt lång kvalifikationstid. Den kan vara ända upp till 18 månader jämfört med privata inkomstförsäkringar som har en kvalifikationstid på mellan 6-12 månader.

Den privata inkomstförsäkringen

För den som inte är eller vill vara medlem i ett fackförbund, så finns det alternativ att skaffa. Detta är de privata inkomstförsäkringarna. Fördelen med dessa är att man kan få en lägre premie än vad fackmedlemsskapet kostar (iallafall om man inte tjänar över cirka 40 000 kr per månad). En annan klar fördel gentemot den fackliga motsvarigheten är den långa ersättningstiden. Via en privat inkomstförsäkring så kan man få upp till 300 ersättningsdagar, vilket man måste betala extra för om man har en facklig inkomstförsäkring. Även om man kan teckna inkomstförsäkring, oavsett vilken bransch man jobbar inom så kan teckningskraven vara ganska hårda. Det som i regel krävs är att man är medlem i en svensk a-kassa, att man är tillsvidareanställd, att man är mantalsskriven i Sverige samt att man jobbar minst 17 timmar per vecka. Hos vissa privata inkomstförsäkringar så krävs även att man varit medlem i a-kassan i ett år innan man tecknar försäkringen.

Om du undrar över hur mycket en privat inkomstförsäkring kostar på marknaden för tillfället så är svaret att det beror på vilken bransch/a-kassa man är medlem i samt vilken lön man önskar försäkra. Ju högre lön – desto högre premie. Vidare så påverkar branschens arbetslöshet den premie som man får för inkomstförsäkring. Exempelvis så brukar det i regel vara en högre arbetslöshet bland metallarbetare och byggnadsarbetare jämfört med tjänstemän, detta medför att en metallarbetare får betala mer i premie än en privat tjänsteman. Detta är ju egentligen helt logiskt enligt försäkringsekonomi, men som metallarbetare så kan man naturligtvis tycka att det är lite orättvist att man skall betala en högre premie.

Hoppas du lärt dig lite mer om denna försäkring och att du dessutom passar på att teckna en inkomstförsäkring- i tider som dessa så kan det vara bra att ha!

A-kassans regler

Enligt undersökningar som bland annat Nordea genomfört så ligger arbetslöshet i topp för vad privatpersonen upplever som den största risken mot privatekonomin. Det är ju inte så konstigt heller då de flesta har sin huvudsakliga inkomst från förvärvsarbete. Blir man arbetslös så förlorar man ju samtidigt sin inkomst och det är ju mycket allvarligt för de flesta privatpersoner då alla har mer eller mindre höga fasta kostnader i form av hyror, mat och liknande. Ett sätt att skapa sig en trygghet utifall man skulle bli arbetslös är att gå med i en a-kassa. Det finns cirka 30 olika a-kassor i Sverige idag och då an man ju undra undra varför det finns flera olika och inte enbart en. Anledningen har nog en historisk bakgrund då olika bransch-grupper organiserat sig och skapat dessa ”kassor” där man avlagt en del av sin lön till kassan. Pengarna i kassan användes sedan för att kompensera någon som förlorat jobbat. Principen är densamma som brandförsäkringens bakgrund där fastighetsägare gick ihop för att skapa ”brandkassor”. För att återgå till begreppet a-kassa så finns det ju en del regler kring detta som kan vara bra att känna till.

Håll koll på ersättningsnivån

Vissa tror kanske att man får ut lika mycket som man har i lön från a-kassan om man skulle förlora jobbet. Detta är inte sant eftersom det finns ett så kallat inkomsttak i a-kassan. Under 2012 så ligger detta inkomst-tak på 18 700 kr. Detta innebär dock inte att man kan få ut 18 700 kr från a-kassan, utan långt därifrån. Detta tak innebär att a-kassan kan ”försäkra” som mest 18 700 kr och för att sedan beräkna ersättningen från detta så tar man 18 700 kr och multiplicerar med 0,8 (80 %). Då får man 14 960 kr. Utifrån detta belopp så drar sedan a-kassan av skatt vilket innebär att den arbetslöse får mellan 10 000 kr och 11 000 kr i ersättning efter skatt. Detta är inte alls mycket för den som tjänar över 18 700 kr, vilket innebär att man behöver utöka sitt skydd med en inkomstförsäkring om man vill få en högre ersättning än de belopp som nämnts ovan. Har man bostadslån och vill försäkra lånekostnaden så kan man även vända sig till sin bank och höra efter om de har en så kallad lånekostnads-försäkring, eller låneskydd som denna försäkring också benämns ibland.

Att tänka på innan man går med i a-kassan

Som nämnts ovan så finns det ett antal olika a-kassor. Avgiften skiljer sig ganska mycket mellan dessa olika a-kassor och det kan därför vara smart att jämföra dessa avgifter och såklart välja den a-kassa som har lägst avgift. Mellan den dyraste a-kassan och den billigaste kan det nämligen skilja flera hundra kronor per månad, vilket blir ganska mycket pengar om man beräknar att man är med i en a-kassa under hela sitt arbetsliv.
En annan mycket viktig sak att tänka på är att a-kassan är en trygghetsförsäkring som man skall ordna med i förebyggande syfte. Gärna när det går som bäst för företaget där man jobbar. Anledningen till detta är att det finns en kvalificeringstid som är på ett helt år. För att tala klarspråk så innebär denna kvalificeringstid att man måste vara medlem i sin a-kassa under ett år innan man får full ersättning från a-kassan utifall man skulle bli arbetslös. Skulle man bli arbetslös tidigare än ett år efter det att man gått med i a-kassan så kan man få ersättning ändå, men denna ersättning är såpass låg att väldigt få klarar sig på denna. I övrigt så gäller i regel endast a-kassan ersättning utifall man bli ”ofrivilligt” arbetslös, det vill säga att man får ersättning för att arbetsgivaren tvingas entlediga personen i fråga på grund av arbetsbrist. Man kan dock även få ersättning om man säger upp sig självmant, men då är det en karensperiod på 2 månader, vilket innebär att man måste vänta 2 månader på att få ut ersättningen.

Nyare inlägg »

För att jämföra svenska nätcasinon - besök svensknätcasino.com

Om du ska spela casino så gör det på snabbast möjliga sätt - Läs mer hos snabbastcasino.se

Alla nya svenska casinon hittar du på spelpressen.se

Casinodealen.se

Casinobonuser.nu

Artikel om betting utan svensk licens med dagsfärska bonusar till alla spelare.

casinomedsnabbauttag.com

Besök https://utanspelpaus.se/ för mer information kring casino utan svensk licens.