3 är ett ganska vanligt tal när det kommer flerbarnsföräldrar. Varför vet jag inte, men många tycker nog helt enkelt att detta är ett lagom antal när det kommer till en syskonskara.

Om du har tre barn så tänkte vi i denna artikel visa hur mycket man kan få i barnbidrag. Men först lite allmän information barnbidraget 2013. Detta är ett bidrag som man kan få oavsett om man har ett, två, tre eller fler barn. Barnbidraget betalas ut, och administreras av Försäkringskassan. Det är i regel en av föräldrarna som får barnbidraget. Föräldrarna kan själva göra upp vem som skall få barnbidraget, men om inte föräldrarna aktivt gör detta val så går pengarna per automatik till mamman.

Nuförtiden så är det relativt vanligt med skilda föräldrar. Beträffande storleken på barnbidraget så påverkas inte denna av att föräldrarna är skilda. Däremot så kan det bli aktuellt med ett så kallat delat barnbidrag.  Det delade barnbidraget brukar vara 525 kr till varje person vilket är 50 % av ordinarie barnbidrag barnbidrag som är 1050 kr per månad. Nu börjar vi alltså komma in på hur stor summan är per barn. 1050 kr är alltså vad man kan få i barnbidrag från Försäkringskassan för respektive barn. Men om man har 3 barn, hur mycket kan man få i bidrag då? Ja, det är egentligen ganska enkelt, för det är bara att ta 3 gånger det månatliga beloppet på 1050 kr, vilket blir 3150 kr per månad. Detta är alltså beloppet som man kan få i barnbidrag om man har 3 barn. Det vi ännu inte nämnt är att man faktiskt kan få ytterligare ett bidrag, nämligen flerbarnstillägg. Mer om det i nästa stycke.

Flerbarnstillägg – om man har fler än ett barn

Om man har fler än 1 barn så är man berättigad till ett så kallat flerbarnstillägg. Detta flerbarnstillägg administreras också av Försäkringskassan och själva ersättningen varierar med hur många barn man har. Har man 1 barn så får man inget Flerbarnstillägg alls, vilket namnet på detta bidrag möjligtvis antyder. Så hur mycket får man då i Flerbarnstillägg? 2013 så är beloppen enligt följande. Vid två barn så får man 150 kr per månad, om man har tre barn så får man 604 kr per månad, om man har fyra barn så får man 1614 kr per månad i Flerbarnstillägg, om man har fem barn så får man 2 864 kr per månad i Flerbarnstillägg och så där fortsätter det. Syftet med Flerbarnstillägget är helt enkelt att kompensera flerbarnsfamiljer lite extra eftersom dessa har större omkostnader för mat, logi, resor etc, jämfört med en enbarns-familj.

Totalt sett – hur mycket får man både i barnbidrag och flerbarnstillägg om man har 3 barn?

Som du säkert förstår så skall man sammanräkna både barnbidrag och flerbarnstillägget för att få ut vad man totalt sett får från Försäkringskassan. Vi räknade tidigare ut att man får 3150 kr för de sammanräknade barnbidragen. Utöver detta så gick vi även igenom att man kan få ett ytterligare bidrag som heter Flerbarnstillägg när man har fler än ett barn. Vid fallet ed 3 barn så räknade vi ut att man skulle få 604 kr per månad för alla tre barnen. Totalt sett så får alltså familjen 3150 kr per månad plus 604 kr per månad vilket blir 3754 kr per månad vid 3 barn. Ganska mycket pengar!

Dessa ersättningar å så kallat inkomstoberoende, vilket på ren svenska betyder att man får lika mycket i ersättning oavsett vilken inkomst som föräldrarna har. Detta är stor skillnad om man jämför exempelvis med föräldrapenningen som påverkas av föräldrarnas inkomst.