Precis som många andra sektorer så är byggbranschen, där byggnadsarbetare är verksamma, påverkad av den lågkonjunktur som nu råder. Och i lågkonjunkturer så brukar intresset för a-kassa, inkomstförsäkring och andra typer av trygghetsförsäkringar öka. Det är ju ganska naturligt, då många svenskar bundit upp sig på höga bostadslån och andra fasta kostnader, vilka kan bli mycket svåra att betala om man inte har någon lön. Men hur fungerar då detta med a-kassa, inkomstförsäkring och liknande?

 

 

-> Få pris på inkomstförsäkring direkt på skärmen <-

 

Om a-kassa

A-kassa är en statligt form av arbetslöshetsförsäkring, vilket innebär att arbetslöshetsersättningarna till största del är finansierade via skatter. Idag är det dock inte många på byggnadsarbetare på arbetsmarknaden som blir fullförsäkrade via a-kassan på grund av att denna har ett tak. Taket innebär att man aldrig får mer än 80 % av 18 700 kr (oavsett om man exempelvis tjänar 50 000 kr innan skatt). Detta blir 14 960 kr per månad. Detta är dock inte vad man får utbetala i ersättning efter a-kassan på detta belopp även gör ett skatteavdrag. Låt säga att du har 30 % i skatt, då blir nettoersättningen 10 472 kr per månad. Om du känner att denna ersättning inte räcker för att täcka dina kostnader under tiden som du letar nytt jobb så bör du teckna en inkomstförsäkring så att även du som byggnadsarbetare, blir fullförsäkrad.

Om inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen är en försäkringstyp som blivit allt populärare hos byggnadsarbetare under de senaste åren. Anledningen är helt enkelt enkelt att arbetslösheten varit relativt de senaste åren inom byggbranschen samt att det inte ingår någon inkomstförsäkring i Byggnads fackförbund (anledningen att man tagit bort inkomstgaranti och inkomstförsäkring i Byggands medlemsavgift är just den höga arbetslösheten inom byggsektorn). Som byggnadsarbetare så får man alltså se sig om på den privata marknaden för att försäkra sin lön vid uppsägning. Tyvärr så finns det inte så många försäkringsbolag som erbjuder privat inkomstförsäkring, men det finns ändå ett par stycken och de är till dessa som man får vända sig för att få offert och teckna försäkring. Nu när du vet lite mer om inkomstförsäkring så undrar du säkert hur mycket du kan få ersättning utifall du skulle ha oturen att förlora jobbet. Svaren på denna fråga är att det helt och hållet beror på vad du har i lön. Tjänar du 10 000 kr per månad i bruttolön så skulle du inte få något från en inkomstförsäkring eftersom du då får full ersättning från a-kassan, vilket innebär 80 % av din nettolön. Tjänar du däremot över 18 700 kr i bruttolön så börjar inkomstförsäkringen betala ut ersättning vid arbetslös. Om vi exempelvis räknar med att du tjänar 30 000 kr innan skatt (vilket är en ganska vanlig lön för en heltidsanställd byggnadsarbetare) så ser kalkylen ut såhär. Netto får du i lön ungefär 30 000 kr x 0,7 = 21 000 kr. Totalt med både a-kassa och inkomstförsäkring så skulle du få ungefär 80 % av detta belopp vilket blir, 21 000 kr x o,8 = 16 800 kr. Av detta så skulle a-kassan utgöra 10 472 kr och således så skulle ersättningen från inkomstförsäkringen vara 16 800 kr – 10 472 kr = 6328 kr per månad. Det är alltså ganska stor skillnad i ersättning beroende på om man tecknat en inkomstförsäkring eller inte.  I regel så gäller dock endast inkomstförsäkringen om man blivit ofrivilligt arbetslös samt att man blivit fullt arbetslös. Säger man upp sig själv och/eller råkar ut för någon form av säsongsarbetslöshet så får man med största sannolikhet inte ersättning från försäkringen. Dessutom så finns ett par krav för att få teckna försäkringen, vilka brukar innebära att man måste ha en tills-vidare anställning, måste vara medlem i en av Sveriges a-kassor, att man jobbar minst 17 timmar per vecka samt att man är mantalsskriven i Sverige.

Det är en del att tänka på när det gäller skydd vid arbetslöshet, men vi kan egentligen bara rekommendera att du teckna en inkosmtförsäkring för att bli trygg utifall oturen är framme.