Inför valet förra hösten så aviserade Socialdemokraterna att de ville höja a-kassan ersättningstak så att fler skulle kunna få 80 % av sin nettolön i händelse av att man råkar ut för arbetslöshet. Sedermera tog Socialdemokraterna över regeringsmakten tillsammans med Miljöpartiet. Budgeten som de nya regeringspartierna genererade innehöll just en höjning av a-kassetaket men den röstades senare ner av oppositionen vilket bland annat innebar att den aviserade a-kassehöjning inte blev av. I våras hade regeringen med sitt förslag om höjd a-kassa i vårändringsbudgeten och denna gång gick budgeten igenom riskdagen. Den något försenade reformen att höja a-kassan kom därför till stånd och förändringen i a-kassan är nu gällande sedan 7 september 2015. Läs vidare så skall vi förklara hur den nya ersättningen från a-kassan är utformad.

Såhär fungerar ersättningen från a-kassan

Många tror nog att man får full ersättning från a-kassan vilket innebär att ersättningen uppgår till 80 % av den nettolön man hade innan man blev arbetslös. Detta är dock en sanning med modifikation eftersom det finns ett så kallat ”tak” i a-kassa. Detta innebär att man får 80 % av sin nettolön (lön efter avdragen skatt) upp till 25 025 kr i bruttolön under de första 100 dagarna av arbetslöshet. Detta innebär att även om man tjänar exempelvis 35 000 kr per månad innan skatt så får man bara ersättning baserat på att man skulle haft 25 025 kr i månadslön. Tjänar man däremot 20 000 kr i månadslön före skatt så får man ”full” ersättning vilket alltså innebär 80 % av nettolönen (lönen efter skatt).

Mindre ersättning efter 100 dagar av arbetslöshet

Som vi beskrev ovan så kan man få 80 % av nettolönen baserat på 25 025 kr under första 100 dagarna av arbetslöshet. Efter 100 dagar så sjunker ersättningsnivån dock ganska drastiskt. Ersättningsnivån hos a-kassan sjunker då till maximalt 80 % av nettolönen baserat på 20 900 kr. Efter 200 dagar så sjunker ersättningen ytterligare så att man maximalt får 70 % av nettolön baserat på 20 900 kr. Man kan alltså se ersättningen från a-kassan som en trappa där man får som mest ersättning i början av arbetslösheten och sedan minskar den i två steg. Anledningen till detta är förmodligen att man vill kunna erbjuda en grundtrygghet under den första tiden och sedan skall driftkraften att söka nytt jobb öka i takt med att ersättningen trappas av. Det finns nämligen statistik som visar att drivkraften till att hitta nytt jobb minskar, ju högre ersättning man får från a-kassan. Nu har vi redogjort för hur ersättningsnivåerna ser ut i a-kassan. Vi tänkte dock förtydliga detta ytterligare med att visa vilka faktiska ersättningsbelopp man kan få utbetalda från a-kassan.

Faktiska ersättningsbelopp som man kan få utbetalda från a-kassan

Tidigare har vi redogjort för att man kan få 80 % respektive 70 % av beloppen 25 025 kr respektive 20 900 kr per månad. Utifrån de belopp som genereras av dessa beräkningar skall dock även skatt dras. Se nedan för vilka belopp som då gäller vid en månadslön på 35 000 kr. Observera att beräkningarna är gjorda med en schablonskatt på 30 %. Eftersom skattenivån varierar beroende vilken kommun man bor i samt hur hög lön man så kan de faktiska ersättningsbeloppen variera. Den blir dock aldrig högre än 14 800 kr per månad.

a-kassa ersättning

Såhär ser ersättning ut från a-kassan vid tidigare månadslön på 35 000 kr.

Medellönen i Sverige ligger på runt 26 000 kr/månad så det är många som har en lön som understiger 35 000 kr. Vi har även gjort en beräkning på vad ersättningen blir om man har 22 000 kr i månadslön. Denna ser du nedan. Som du ser så är det endast ersättningen under de första 100 dagarna som blir mindre om man tjänar 22 000 kr i månadslön jämfört med 35 000 kr i månadslön. Efter 100 dagar blir dock ersättningen densamma eftersom ”taket” då sänks till att beräknas utifrån 20 900 kr.

a-kassa ersättning 22 000 kr månadslön

Såhär ser ersättningen ut från a-kassan vid tidigare månadslön på 22 000 kr

Vi hoppas nu att du fått lite bättre insikt i hur a-kassan ersättning är utformad efter ändringen som skedde i september.