Läsvärda artiklar med minst 600 ord

Kategori: Försäkring (Sida 2 av 3)

Pensionsförsäkring förmånstagare – Värt att veta!

Som vuxen så är det en hel del att tänka på. Detta gäller inte minst när det kommer till olika typer av försäkringar och ekonomiska tjänster och produkter och vad som händer i förhållande till de eventuella förmånstagare som finns om man avlider. En försäkring som nog för de flesta upplevs som ganska komplicerad är pensionsförsäkring. Det verkar ju finnas så många olika varianter av pensionsförsäkring.  Allt från allmänna pensionsförsäkringar, tjänstepension och privata pensionsförsäkringar till ålderspension och pensionsförsäkringens förmånstagare. Så om du har intresse av att lära dig lite mer om pensionsförsäkring, förmånstagare och andra närbesläktade ämnen så har du förhoppningsvis behållning av denna artikel. Här tänkte vi nämligen redogöra kortfattat för några av de mest frekventa begreppen i sammanhanget.

Allmän pension, efterlevandeskydd och förmånstagare

Alla har möjlighet att få allmän pension. Detta är nämligen en statlig pension som sköts av den statliga myndigheten, Pensionsmyndigheten.  Denna pension innebär att 18,5 % av lön och även andra skattepliktiga ersättningar varje år sätts av (dock högst 7,5 inkomst-basbelopp). Denna pension är indelad i tre delmoment, nämligen inkomstpension, premiepension och garantipension. Den största delen är inkomstpension, som innebär att 16 % av inkomsten avsätts varje år. Hur stor pensionen sedan blir beror på hur många pensionsrätter man har och detta beror i sin tur på hur stor inkomst man haft. Man kan därför säga att ”ju högre inkomst, desto högre blir pensionen”. 2,5 % av lönen går till premiepensionen. Även premiepensionen är inkomstgrundad och denna pension har man möjlighet att placera i exempelvis fonder eller aktier. Om man tycker det är kul och intressant med aktiesparande och dylikt så kan det alltså vara en god ide att aktivt förvalta sina egna pengar i premiepensionen.
Garantipensionen är till för dem som inte har jobbat eller har jobbat väldigt lite under livet. Detta är alltså ett grundskydd och för att få denna pension så krävs bland annat att man har mycket liten eller ingen inkomstgrundad pension.
Vidare så finns även en del i den allmänna pensionen som heter efterlevandepension. Detta är en typ av pension som utbetalas till efterlevande för att mer eller mindre täcka den bortgångnes inkomster. Det finns tre olika typer av efterlevandepensioner nämligen Barnpension, Omställningspension och Änkepension. Barnpensionen utgår till barn utifall ena eller båda föräldrarna avlidit. Omställningspensionen kan utbetalas till en make eller maka som inte fyllt 65 år utifall dennes partner avlidit. I vissa fall så kan denna pension även utbetalas för sambos om paret har gemensamma barn.
Änkepensionen kan utbetalas till kvinnor som är födda 1944 eller tidigare och som varit gift per den 31/12 – 1989, utifall maken avlidit.

Hur vet man då vem som skall få dessa pensioner utifall någon av efterlevandepensionerna skall utbetalas? Jo det är i dessa fall som begreppet pensionsförsäkring förmånstagare kommer ifråga. Förmånstagaren i en pensionsförsäkring (eller någon annan försäkring också för den delen) är en person som enligt lag är berättigad till ersättningen. När det gäller just förmånstagare i en pensionsförsäkring så är det reglerat i inkomstskattelagen vem eller vilka som kan få denna ersättning och i detta fall så är det hårt reglerat att det enbart är den innersta kretsen som kan bli förmånstagare, vilket innebär make/maka/registrerad partner eller tidigare make/maka/registrerad partner. Sambo alternativt tidigare sambo. Barn, styvbarn eller fosterbarn. I förmånstagarförordnandet så framgår vem som är förmånstagare. Och det kan vara av stor vikt att veta att när det gäller styvbarn och fosterbarn skall dessa vara namn-givna och återgivna med relation till försäkringstagaren samt relation till denne. Den som fyllt 18 år kan reglera sitt kvarlåtenskap i förmånstagarförordnandet.

Vi hoppas att du lärt dig lite mer om Pensionsförsäkring förmånstagare genom denna artikel, och framöver så kommer det komma ytterligare information om pensionsförsäkring och närliggande ämnen.

Vad är Alfakassan?

Trygghetssystemet på svensk arbetsmarknad är inte helt enkel och att ställa sig frågan om vad som händer om man blir arbetslös blir alltid aktuell i samband med lågkonjunkturer. I lågkonjunkturer så ökar ju risken för att bli varslad och uppsagd och det är också i samband med detta som det blir aktuellt att se över sitt skydd om man får ett inkomstbortfall på grund av arbetslöshet. En viktig del i skyddet som man kan ha vid eventuell arbetslöshet är a-kassan. Det finns ungefär 30 olika a-kassor i Sverige och en av dessa a-kassor heter Alfa-kassan. Eftersom det ibland råder förvirring kring just begreppen a-kassa och Alfa-kassa så får du via denna artikel en kort förklaring av begreppen.

Om a-kassa

A-kassa är en förkortning på arbetslöshetskassa och som nämndes ovan så finns ett 30-tal olika a-kassor som var och en är inriktade på olika yrkesgrupper eller sektorer. Exempelvis så finns en a-kassa som heter Akademikernas a-kassa och inriktar sig på akademiker med minst 180 högskolepoäng. På samma sätt så finns det en a-kassa som heter IF Metalls a-kassa och som vänder sig till industriarbetare. Oavsett vilken a-kassa man går med i så ser villkoren för ersättning och liknande ut på samma sätt. Detta styrs nämligen av en lag som heter Lagen om arbetslöshetsförsäkring. Däremot så kan avgiften skilja väldigt mycket mellan de olika a-kassorna vilket beror på att arbetslösheten är olika i a-kassornas olika verksamhetsområden.
Ersättningen vid full arbetslöshet är uppdelad i två olika ersättningar, ett grundbelopp och ett inkomstrelaterat belopp. Grundbeloppet får man ut om man inte uppfyllt kravet på 12 månaders medlemskap i a-kassan. Denna ersättning är på 320 kr per dag och eftersom a-kassan har 22 ersättningsdagar per månad så blir alltså den månatliga ersättningen 320 kr x 22 dagar = 7040 kr. Detta belopp är innan skatt och om man räknar med 30 % i skatt så blir alltså summan som man kan leva för 7040 kr x 0,7 = 4928 kr i grundersättning.

Om man har uppfyllt 12 månaders-regeln så är man även berättigad till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan. Den inkomstrelaterade ersättningen ger som mest 360 kr extra utöver grundbeloppet vilket gör att den totala ersättningen som mest kan bli 680 kr per dag. Det blir 14 960 kr innan skatt och efter skatteavdrag så blir det ungefär 10 500 kr per månad. Brutto-ersättning får dock aldrig bli högre än 80 % av bruttolönen upp till 18 700 kr.

Om Alfakassan

Alfakassan har två funktioner. Dels så kan den betala ut ersättning för dem som inte är med i någon a-kassa alls. Denna ersättning motsvarar grundbeloppet, 320 kr per dag i 22 dagar per månad. Utöver denna funktion så fungerar även Alfakassan som en helt fristående a-kassa där man kan gå med oavsett vilken bransch man jobbar inom. Så om man inte hittat en a-kassa som passar så kan man gå med i Alfa-kassan och på så vis även bli berättigad till den inkomstrelaterade ersättningen. Naturligtvis så kvarstår kravet på 12 månaders medlemskap även om man är medlem i Alfakassan, för att få del av den inkomstbaserade ersättningen. Avgiften till Alfakassan är relativt dyr om man jämför med många andra a-kassor. För närvarande (2013) så ligger avgiften på 297 kr per månad vilket kan jämföras med Akademikernas a-kassa som har en avgift på 90 kr per månad och IF metalls a-kassa som har en avgift på 267 kr per månad.

Vi hoppas att du nu blivit informerad om vad är Alfakassan och dess skillnad gentemot de övriga a-kassorna. Om du funderar på att gå med i en a-kassa så kan du besöka sajten A-kassa.net. Där listas de olika a-kassorna och där hittar du enkelt information om avgifter samt kontakt-uppgifter  Och om du väl beslutat dig för att gå med i en a-kassa så är det lika bra att göra det så fort som möjligt , så att du ökar sina chanser att uppfylla 12 månaders-regeln utifall man har oturen att bli av med jobbet.

A-kassa i Stockholm

När man är klar med skolan och skall ut i yrkeslivet så är ett viktigt steg att gå med i en a-kassa. Att gå med i en a-kassa är ungefär som att teckna en försäkring som ger kompensation utifall man förlorar jobbet. Man kan gå med i en a-kassa oavsett vilket yrke man har och oavsett var man bor. Till skillnad från försäkringskassan och arbetsförmedlingen så är inte a-kassorna geografiskt bundna på samma sätt. Bor man i exempelvis Stockholm, så går man liksom inte ner till ”a-kassa i Stockholm”. Blir man arbetslös så anmäler man detta i regel genom att ringa till a-kassan som kommer be dig att skicka in en anmälan och bifoga de handlingar som behövs för att de skall kunna ta ett beslut om ersättning. De flesta av a-kassorna erbjuder även internet-tjänster som man kan nyttja i samband med att man skall stämpla för ersättning. Så om du skall gå med i en a-kassa eller anmäla att du behöver ersättning från a-kassan så gör du inte detta genom att besöka något lokalt a-kassekontor eller liknande, du ringer eller använder a-kassans internet-tjänst helt enkelt.

Vilka a-kassor finns i Stockholm?

Även om du inte har så stor nytta av att besöka en a-kassa rent fysiskt så kan det vara bra att ha koll på vila av a-kassorna som finns i Stockholm, utifall du exempelvis skall söka jobb hos någon av dem eller träffa representanter för a-kassan i något annat professionellt sammanhang. Nedan finner du information om de a-kassor som har sina kontor i Stockholm.

Akademikernas a-kassa (AEA)

Akademikernas a-kassa riktar sig till akademiker oavsett bransch och yrke. För närvarande (Mars, 2013 så är avgiften 90 kr per månad till denna a-kassa). Detta är den största a-kassan i Sverige och besöksadressen är Klara Norra Kyrkogata 33, i Stockholm.

Byggnadsarbetarnas a-kassa

Detta är a-kassan för dem som jobbar inom byggbranschen. För närvarande så är avgiften 195 kr per månad och om man vill besöka denna a-kassa i Stockholm så får man ta sig till Hagagatan 2.

Elektrikernas a-kassa

Många elektriker är också medlemmar i Elektrikernas a-kassa. Avgiften 2013, är ganska låg i denna a-kassa vilket tyder på en relativt låg arbetslöshet. Avgiften är 105 kr per månad. Denna a-kassas besöksadress är Västmannagatan 1, 111 24 i Stockholm.

Farmacitjänstemännens a-kassa

Om man av någon anledning skall besöka denna a-kassa så får man ta sig till Upplandsgatan 49, 1 tr i Stockholm. Postnumret är 113 28.

Fastighets arbetslöshetskassa

De som jobbar inom lokalvård, städning och liknande skall i regel vända sig till denna a-kassa. Om man har behov av att besöka denna a-kassa så kan man göra det på Västmannagatan 6 i Stockholm.

Finans- och Försäkringsbranschens a-kassa

Denna a-kassa erbjuder den lägsta medlemsavgiften. Närmare bestämt 85 kr. Besöksadressen är Oxtorgsgränd 2, 3 tr i Stockholm.

GS A-kassa

På Olov Palmes Gata 31 kan du besöka GS a-kassa om du har behov av detta.

Handelsanställdas a-kassa

Denna a-kassa försäkrar exempelvis butikspersonal. Besöksadressen är Upplandsgatan 5 i Stockholm.

Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa

Detta är a-kassan för dem som jobbar inom restaurang- och hotellbranschen. Om man har ärende till denna a-kassans kontor så kan det vara bra att veta att det ligger på Olof Palmes gata 31 i Stockholm.

IF Metalls a-kassa

Denna a-kassa hittar du på Olof Palmes gata 11 i Stockholm.

Kommunals a-kassa

Denna a-kassa har flera olika kontor och bland annat ett i Stockholm. Stockholmskontoret ligger på Franzéngatan 4, Stockholm

Ledarnas a-kassa

Även denna a-kassa har en besöksadress i Stockholm. Du kan besöka Ledarnas arbetslöshetskassa på Kungsgatan 60.

Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa

Livsmedelsarbetarnas a-kassa hittar du på Upplandsgatan 3.

Lärarnas a-kassa

Denna a-kassa har inläsning i Stockholm, men det är oklart om de har besöksadress där.

Pappersindustriarbetarnas a-kassa

Kan du besöka på Olof Palmes Gata 11, 5 trappor upp.

Skogs- och Lantbrukstjänstemännens a-kassa

Ta dig till Fabriksvägen i Kallhäll, Stockholm för att besöka denna kassa.

Småföretagarnas a-kassa

Denna a-kassa kan du besöka på Klara Södra Kyrkogata 1 i Stockholm.

Statstjänstemännens a-kassa

Om du skall besöka Sts a-kassa så kan du göra det på Sturegatan 15 i Stockholm.

Svens Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa
Luntmakargatan 46 i Stockholm

Sveriges Arbetares a-kassa

Denna a-kassa hittar du på Sveavägen 98 i Stockholm.

Sveriges Entreprenörers a-kassa

Sveriges Entreprenörers a-kassa hette tidigare Bensinhandlarnas a-kassa och denna kassa vänder sig i första hand till egenföretagare inom bensinhandel. Denna a-kassa håller till på Birger Jarlsgatan 37 i Stockholm och månadsavgiften är 195 kr.

Säljarnas a-kassa

Denna a-kassa hittar du på Hjärnegatan 3 i Stockholm.

Transportarbetarnas a-kassa

Denna a-kassa finner du på Olov Palmes Gata 29, därefter tar du dig upp på plan 6.

Unionens a-kassa

På Korgmakargränd 2 i Stockholm hittar du denna a-kassa.

Byggnadsarbetare inkomstförsäkring

Precis som många andra sektorer så är byggbranschen, där byggnadsarbetare är verksamma, påverkad av den lågkonjunktur som nu råder. Och i lågkonjunkturer så brukar intresset för a-kassa, inkomstförsäkring och andra typer av trygghetsförsäkringar öka. Det är ju ganska naturligt, då många svenskar bundit upp sig på höga bostadslån och andra fasta kostnader, vilka kan bli mycket svåra att betala om man inte har någon lön. Men hur fungerar då detta med a-kassa, inkomstförsäkring och liknande?

 

 

-> Få pris på inkomstförsäkring direkt på skärmen <-

 

Om a-kassa

A-kassa är en statligt form av arbetslöshetsförsäkring, vilket innebär att arbetslöshetsersättningarna till största del är finansierade via skatter. Idag är det dock inte många på byggnadsarbetare på arbetsmarknaden som blir fullförsäkrade via a-kassan på grund av att denna har ett tak. Taket innebär att man aldrig får mer än 80 % av 18 700 kr (oavsett om man exempelvis tjänar 50 000 kr innan skatt). Detta blir 14 960 kr per månad. Detta är dock inte vad man får utbetala i ersättning efter a-kassan på detta belopp även gör ett skatteavdrag. Låt säga att du har 30 % i skatt, då blir nettoersättningen 10 472 kr per månad. Om du känner att denna ersättning inte räcker för att täcka dina kostnader under tiden som du letar nytt jobb så bör du teckna en inkomstförsäkring så att även du som byggnadsarbetare, blir fullförsäkrad.

Om inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen är en försäkringstyp som blivit allt populärare hos byggnadsarbetare under de senaste åren. Anledningen är helt enkelt enkelt att arbetslösheten varit relativt de senaste åren inom byggbranschen samt att det inte ingår någon inkomstförsäkring i Byggnads fackförbund (anledningen att man tagit bort inkomstgaranti och inkomstförsäkring i Byggands medlemsavgift är just den höga arbetslösheten inom byggsektorn). Som byggnadsarbetare så får man alltså se sig om på den privata marknaden för att försäkra sin lön vid uppsägning. Tyvärr så finns det inte så många försäkringsbolag som erbjuder privat inkomstförsäkring, men det finns ändå ett par stycken och de är till dessa som man får vända sig för att få offert och teckna försäkring. Nu när du vet lite mer om inkomstförsäkring så undrar du säkert hur mycket du kan få ersättning utifall du skulle ha oturen att förlora jobbet. Svaren på denna fråga är att det helt och hållet beror på vad du har i lön. Tjänar du 10 000 kr per månad i bruttolön så skulle du inte få något från en inkomstförsäkring eftersom du då får full ersättning från a-kassan, vilket innebär 80 % av din nettolön. Tjänar du däremot över 18 700 kr i bruttolön så börjar inkomstförsäkringen betala ut ersättning vid arbetslös. Om vi exempelvis räknar med att du tjänar 30 000 kr innan skatt (vilket är en ganska vanlig lön för en heltidsanställd byggnadsarbetare) så ser kalkylen ut såhär. Netto får du i lön ungefär 30 000 kr x 0,7 = 21 000 kr. Totalt med både a-kassa och inkomstförsäkring så skulle du få ungefär 80 % av detta belopp vilket blir, 21 000 kr x o,8 = 16 800 kr. Av detta så skulle a-kassan utgöra 10 472 kr och således så skulle ersättningen från inkomstförsäkringen vara 16 800 kr – 10 472 kr = 6328 kr per månad. Det är alltså ganska stor skillnad i ersättning beroende på om man tecknat en inkomstförsäkring eller inte.  I regel så gäller dock endast inkomstförsäkringen om man blivit ofrivilligt arbetslös samt att man blivit fullt arbetslös. Säger man upp sig själv och/eller råkar ut för någon form av säsongsarbetslöshet så får man med största sannolikhet inte ersättning från försäkringen. Dessutom så finns ett par krav för att få teckna försäkringen, vilka brukar innebära att man måste ha en tills-vidare anställning, måste vara medlem i en av Sveriges a-kassor, att man jobbar minst 17 timmar per vecka samt att man är mantalsskriven i Sverige.

Det är en del att tänka på när det gäller skydd vid arbetslöshet, men vi kan egentligen bara rekommendera att du teckna en inkosmtförsäkring för att bli trygg utifall oturen är framme.

A-kassa regler

A-kassa står för arbetslöshetskassa och i Sverige så finns det ungefär 30 olika a-kassor som i sin tur riktar sig till olika branscher eller ”verksamhetsområden” som de också kallas av a-kassorna själva. Även om det alltså finns en mängd olika a-kassor så har ändå a-kassorna samma regler för ersättning. Hur de tillämpas kan dock variera eftersom det är upp till ansvarig personal på varje a-kassa att bedöma i de fall som kommer in. Således så finns det en ”mänsklig faktor” genom detta och precis som när det gäller det mesta andra i samhället så det alltså inte en svart-vit vardag vi lever i.

Ett par av de vanligaste a-kassorna är Akademikernas a-kassa (cirka 641 000 medlemmar), Kommunalarbetarnas a-kassa 528 000 medlemmar och Unionens a-kassa 526 000 medlemmar. För att få full förståelse för reglerna kring a-kassan och vad som gäller just i ditt specifika fall så gör du enklast att ta kontakt med a-kassan direkt. Du finner kontaktuppgifter till de olika a-kassorna via denna sajt. Vi kan dock gå igenom de övergripande reglerna här  artikel, för att du skall få en något sånär förståelse för hur det fungerar och vilka regler du måste uppnå för att få ersättning.

Övergripande regler för att kunna få ersättning från a-kassan

För att få ersättning från a-kassan så krävs att du blivit arbetslös. I regel så krävs att du blivit ”ofrivilligt arbetslös” vilket i praktiken betyder att du inte själv kunnat påverka att du haft oturen att förlora jobbet. I särskilda fall så kan man dock få ersättning även vid frivillig arbetslöshet. Vid ofrivillig arbetslöshet så har man 7 dagars karenstid (tiden innan man får ersättning utbetald) men när man upp sig frivilligt (egen uppsägning) så har man 7 dagars karenstid plus att man är avstängd från ersättning under 45 dagar, vilket motsvarar 2 kalendermånader (det är 22 ersättningsdagar per månad).

Vidare så är även ett av grundkriterierna för att kunna få ersättning att man uppfyllt kvalifikationstiden på 1 år. Om du aldrig hört talas om kvalifikationstid så kan vi berätta att detta innebär att du måste ha varit medlem i a-kassa i minst 12 månader innan du kan få ersättning baserat på lön. Om du blir arbetslös, men inte varit medlem i a-kassan i 12 månader så kan du ändå få ett så kallat grundbelopp. Detta grundbelopp är på 320 kr per dag. Och eftersom en månad har 22 ersättningsdagar så blir den totala ersättningen i detta fall, 22 x 320 kr = 7040 kr per månad. Detta är dock innan skatt så att netto så blir grundersättningen ungefär 5000 kr. Inte så mycket pengar om man har höga boendekostnader och annat som skall betalas varje månad. Det är därför bra om man har lite förbehållning och går med i en a-kassa så fort man fått ett jobb så att man hinner bygga på sig kvalifikationstid och därmed kan få ersättning baserad på lönen istället för bara grundersättningen, om man skulle förlora jobbet.

Men hur stor kan ersättningen bli då om man uppfyllt kvalifikationstiden på 12 månader? Ja, i detta fall så är man ju berättigad till ersättning som baseras på lönen. Men då är det som så att det finns ett tak i a-kassan som innebär att a-kassan aldrig försäkrar mer än 80 % av 18 700 kr. Detta blir 14 960 kr. Detta belopp är däremot brutto, det vill säga innan man dragit av skatt. Således så skall man även dra av skatt från dessa 14 960 kr och det man får utbetalt då landar på mellan 10 000 kr och 11 000 kr beroende på vilken kommunal-skatt man har. Ersättningen stannar således på denna nivå oavsett vad man tjänar. Tjänar du således 100 000 kr per månad så får du ändå inte ut mer än 10 000 kr – 11 000 kr. I detta fall så behöver man komplettera a-kassan med en inkomstförsäkring för att kunna få 80 % av den verkliga lönen.

Vilken a-kassa skall jag gå med i?

För många som nyligen avslutat sina studier och därmed skall ut på arbetsmarknaden så kan det vara en utmaning att hålla koll på allt. För det första så måste man ju hitta ett jobb, och detta är inte alltid enklaste. För det andra så bör man hålla kolla på rent administrativa delar såsom vilken a-kassa man skall gå med i. Vi kan inte hjälpa dig med att hitta ditt nya jobb, men däremot så kan vi bistå med lite information om vilka a-kassor som finns och hur du hittar rätt. Det enklaste sättet att hitta rätt a-kassa är att besöka en sajt som heter A-kassa.net som fungerar som en portal med kortfattad information om respektive a-kassa och som kan ge bra vägledning om vilken a-kassa man bör gå med i.

Olika a-kassor med olika inriktning

Det finns ett trettiotal olika a-kassor och var och en av dem är inriktade på en special bransch eller ”verksamhetsområde” som de själva benämner sin målgrupp. Eftersom det finns betydligt fler yrken och branscher än vad det finns a-kassor så är en del av a-kassorna ganska ”breda” i sitt omfång vilket innebär att andra kriterier än just bransch gäller. Exempel på detta är Akademikernas a-kassa där vem som helst kan gå med, förutsatt att man har minst kandidat-examen alternativt studerar med ambitionen att ta just en kandidat-examen. En annan bred a-kassa som vänder sig till tjänstemän inom privat sektor är Unionens a-kassa. Det krävs inga som helst högskolepoäng för att gå med i denna a-kassa utan det enda kravet är egentligen att man jobbar som tjänsteman inom privat sektor. Vidare så finns det något mer nischade a-kassor och en sådan är Finans- och försäkringsbranschens a-kassa. Inte heller denna a-kassa har något krav på akademisk utbildning, men däremot så måste man jobba inom finans eller försäkringsbranschen. För övrigt så har denna a-kassa den lägsta avgiften av dem alla med 85 kr per månad, vilket talar för att man skall gå med där, om man nu jobbar inom finans/försäkring. Rent krasst så skulle man kunna gå med i Unionen också om man jobbar som tjänsteman inom finans/försäkring, men då är det ju billigare att gå med i Finans- och Försäkringsbranschens a-kassa. Om man tittar de a-kassor som vänder sig mer till ”arbetaryrken” så är en av de absolut största Kommunal a-kassa. Här kan alla gå med som är anställda av kommunen och inte jobbar som tjänsteman. jobbar man som tjänsteman så kan man istället gå med i Visions a-kassa, som tidigare hette Sverige Kommunaltjänstemännens a-kassa. För att återgå till Kommunals a-kassa, så är det exempelvis i denna a-kassa som en kommunalt anställd parkarbetare skall gå med. En annan a-kassa som vänder sig till ett arbetaryrke är IF Metalls a-kassa. Till denna kassa vänder sig de som jobbar som metallarbetare inom industrin. Avgiften i IF Metalls a-kassa är 217 kr per månad och denna a-kassa har ungefär 300 000 medlemmar- Jobbar som metallarbetare så finns egentligen inte så många alternativ när det kommer till a-kassa. Förvisso så kan en metallarbetare gå med i Alfa-kassan, men eftersom denna kassa är dyrare än IF Metalls a-kassa så finns liksom inget incitament för detta. I denna text så är det även värt att nämna ett par ord om Alfa-kassan, detta är nämligen den absolut mest generella a-kassan av dem alla då vem som helst, oavsett yrke, kan gå med här. Avgiften är dock relativt hög då den ligger på 297 kr per månad. Trots detta så har denna a-kassa nästan 80 000 medlemmar och medlemsantalet har ökat de senaste åren.

Nu har du fått en inblick i ett par olika a-kassor, men det finns en ytterligare a-kassor som bör nämnas. men som sagt så är det enklast att besöka sajten A-kassa.net för att för en överblick av samtliga a-kassor.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

Om du ska spela casino så gör det på snabbast möjliga sätt - Läs mer hos snabbastcasino.se

Alla nya svenska casinon hittar du på spelpressen.se

Casinodealen.se

Casinobonuser.nu

Artikel om betting utan svensk licens med dagsfärska bonusar till alla spelare.

casinomedsnabbauttag.com

Besök https://utanspelpaus.se/ för mer information kring casino utan svensk licens.